Adiseshu Kavach - A1519


Adiseshu Kavach - A1519
Product Code : A1519

Rs. 200/-


తక్షణమే వరాలందించే ఆదిశేషు కవచం
పురాణాల ప్రకారం పాలసముద్రంలో శ్రీ మహావిష్ణువు శయనించే శేషతల్పమే ఆదిశేషుడు. సర్పాలకు ఆద్యుడు, రారాజు. కనుక సర్పదోషం, నిద్రలో సర్పాలు కనిపించేవారికి, సర్పభయంతో బాధపడేవారు ఆదిశేషుని కవచాన్ని ధరించి నమస్తే దేవ దేవేశ నమస్తే ధరణీధర, నమస్తే సర్ప నాగేంద్ర ఆదిశేష నమోస్తుతే అనే శ్లోకాన్ని పఠించడం ద్వారా ఆ భయాందోళన నుండి విముక్తి పొందగలరు.
కొన్ని చోట్లలో ఐదు తలలతో, మరికొన్ని చోట్లలో ఏడు తలలతో దర్శనమిచ్చే ఆదిశేషుడు నిజానికి వెయ్యి తలలగలవాడని, పదివేల తలలు గలవాడని ఆదిశేషుని గురించి పురాణాలలో పలువిధాలుగా వర్ణించబడి లోక రక్షకుడైన శ్రీమహావిష్ణువుకు మెత్తటి పాన్పు అయిన ఆదిశేషుని కవచాన్ని ధరించి ఆదిశేషుని శ్లోకాన్ని పఠించడం వలన ధనం నాలుగు వైపులనుండి వస్తుంది.
భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు ఒకచోట సర్పాలలో ఆదిశేషుడు తన అంశే అని చెబుతాడు. కనుక ఈ ఆదిశేషు కవచాన్ని ధరిస్తే శ్రీకృష్ణుడి కవచాన్ని ధరించినదానితో సమానం. ఈ కవచధారణ చేసి శ్లోకపఠనం చేసినవారికి నీతి, నిజాయితి ఎల్లప్పుడూ అండగావుండి వీరిని ఎవరూ మోసం చేయకుండా రక్షిస్తాడు ఆదిశేషువు.
రాముడి సోదరుడు లక్ష్మణుడు ఆదిశేషుని అంశగా అవతరించాడని గోస్వామి తులసీదాసు తన రామచరిత మానస్ లో వివరించాడు. కనుక ఈ ఆదిశేషుని కవచధారణ చేసి శ్లోకం పఠించేవారికి కుటుంబంలో ఐకమత్యం కలుగుతుంది. తాత, అవ్వ, అమ్మ, నాన్న, సోదర, సోదరిమణులు, భార్య / భర్త, పిల్లలతో ఇల్లు నిండుగా ఆనందంగా ఉంటుంది.
అలాగే బలరాముడు, నిత్యానంద ప్రభువు, పతంజలి కూడా ఆదిశేషువు అంశలే అని చెప్పబడివుంది. కనుక ఆదిశేషుని కవచధారణ చేసి శ్లోకం పఠించడం వలన ఇటువంటి మహామహుల ఆశీస్సులతో జీవితంలో అభివృద్ధి, పరిపూర్ణ ఆరోగ్యం, ప్రభుత్వ కార్యాలలో జయం, ముఖ్యంగా రాజకీయాలలో ఉన్నవారికి ప్రజాబలం కలుగుతుంది.
ఆదిశేషునికి పరోపకార బుద్ధి చాలా ఎక్కువ. ఇతరులకు ఎలా ఉపకారం చేయాలో సెలవివ్వమని భగవంతుణ్ణి కోరుకున్నాడు. నీవు భూభారాన్ని మోయుము. ఇతరులకు ఇంతకు మించిన ఉపకారం లేదు అని వరం ఇచ్చాడు స్వామి. అప్పటినుండి ఆదిశేషుడు మన భూమియొక్క భారాన్ని ఇప్పటికీ మోస్తూనే ఉన్నాడు. కనుక భూమికి సంబంధించిన పనులు చేసేవారు, వ్యవసాయధారులు, పొలం / తోటపనులు చేసేవారు, పొలం / భూమికి సంబంధించిన పనిముట్లకు సంబంధించిన వ్యాపారం చేసేవారు తప్పక ఆదిశేషుని కవచాన్ని ధరించి శ్లోకం పఠించడంవలన పంట బాగా చేతికంది అంతులేని లాభాలను చవిచూస్తారు. అలాగే భూమిపై వాహనం నడిపేవారు అంటే ఆటో, టాక్సీ, బస్, లారీ డ్రైవర్లు తప్పక ఈ కవచధారణ చేస్తే శుభం.
భూమిలో నిధులు కోసం వెతికేవారు తప్పక ఆదిశేషుని కవచాన్ని ధరించి శ్లోకపఠనం చేసి తీరాల్సిందే.
ఆదిశేషుడు అంశయైన వాసుకి అనే సర్పం దేవదానవులు క్షీరసాగర మథనం చేస్తున్నప్పుడు తాడులా ఉపయోగపడింది. వాసుకి సహాయం లేకపోతే మనకు అమృతంతోపాటు లక్ష్మీదేవి, కల్పవృక్షం, కామధేనువు, ఐరావతం మొదలైనవి లభించేది కాదు. కనుక ఆదిశేషుని కవచాన్ని ధరించి శ్లోక పఠనం చేసేవారు సర్వ సంపదలు కైవసం చేసుకోగలరు.

వెల్లంపల్లి శ్రీహరి

Buy Now

Buy Now

Click the Below Button to Purchase this Divine Product :

To Purchase

To Purchase Click the Buy now with PayUmoney button.

Enter Product Price, Your name, address with pincode, product code, product price, product name and complete the procedure, you have the freedom to purchase using your credit card / debit card / net banking… its simple.

Your Divine Product will be despatched within 2 to 3 working days through India Post Registered Parcel.

Follow by Email

Total Pageviews

Google+ Followers

Followers

Purchase Instructions

Indian Customers who are interested to purchase our products through PayUmoney :-


Click the Buy now with PayUmoney button.

Type Product Price, Your name, address with pincode, product code, product name and complete the procedure, you have the freedom to purchase using your credit card / debit card / net banking… its simple.

If you wish to purchase multiple products at a time, add the product price of all the products you wish to purchase and enter the total amount and follow the instructions above. Your product will be despatched in 2 to 3 working days through India Post Registered Parcel.

Indian Customers who are interested to purchase our products through Net Banking :

Our Banks Details :
State Bank of India
Account Holder Name : V. Srihari,
Account Number : 30127268269,
Branch : Chennai West Mambalam,
IFSC.Code : SBIN0001683.

Lakshmi Vilas Bank
Account Holder Name : V. Premkumar,
Account Number : 0440301000001628,
Branch : Chennai T.Nagar,
IFSC. Code : LAVB0000440.

Overseas Customers who are interested to purchase our products through Paypal :

Please Note : Silver, Gemstone Products cannot be despatched outside India.

Convert the Product price + Postage Rs.1400/- Extra from Indian Rupees to US Dollars using the indian rupee convertor on the top right corner of this website and get the price in US Dollars.

For Example the product price is Rs.250/- enter Rs. 250 + Rs.1400/- Postage = Total Rs. 1650/- in the convert slot where 1 is displayed and find the equivalent convertion of US Dollars for Rs.1650/-

Let’s assume that the equivalent of Rs.250/- + Rs. 1400/- Postage = Total Rs. 1650/- is 28.23 Dollars then click the paypal buynow button and enter 28.23 dollars in item price slot and click update.

Now go to the choose the way to pay and complete the procedure… its simple.

If you wish to purchase multiple products at a time, add the product price of all the products you wish to purchase and convert the total value to US Dollars and follow the instructions above.

After Purchasing through Paypal / PayUmoney / Transferring the amount through Net Banking :

Call / SMS / Whatsapp Mobile +919840259871 or Call Landline +914424837505 and give your name, address with pincode, phone number and the product will be despatched in 2 to 3 working days through India Post Registered Parcel.