Swetharka Ganesh Jilledu Ganapathi Vellerukku Vinayagar - A1124

Swetharka Ganesh Jilledu Ganapathi Vellerukku Vinayagar - A1124
வெள்ளை எருக்கு வேர் கணபதி     శ్వేతార్క గణపతి - జిల్లేడు గణపతి
Rs. 600/- Only (Free Delivery, No Extra Charges, No Hidden Costs)

Approximate Weight: 10 Grams
Approximate Dimension: 3Lx2.5Bx6H in cm
Please expect natural variations. Hand-polished & Hand-crafted. The images signify actual product however color of the image and product may slightly differ.

Shwetark Ganpati / Ark ki Jad / Aak ki Jar (Carved). This holy sculpture is highly worshiped by number of devotees across the globe. Enemies will become friends for those who worships Swethark Ganapathi. It is considered to be most auspicious to behold and to worship the depiction of Lord Ganesha image. It is believed that shwetark ganpati purifies a person and gives success in all spheres of life. Swetharka Mula Ganapathi is the Ganesh idol made on the Calotropis Roots of the self originated Ganesh deity from the Calotropis roots.

The greatness of the white Calotropis Gigantea was quoted in Ganapathy Upanishad as “Thwam Mooladhare Sthithosinithyam’ means the roots of a natural tree (Tella Jilledu) is being considered as very sacred. Valotropis Gigantea – the white Gilledu is also mentioned in Naradadi Purana also. Those who worship Swetharka Ganapathi with full concentration, keen observation and faith shall be blessed.

Lord Ganesha is worshipped in various different forms. Shwetark Ganesha is one of the form of Lord Ganesha worshipped in India. Religious people worship Shwetark Ganesha for wealth, prosperity and fame in life. It is believed that idol of Lord Ganesha gives fruitful results on being worshipped by his devotees.

Shwetark Ganesha provides wealth, wisdom and prosperity. Therefore, the root of Shwetak root is considered to be very auspicious and prosperous. Using this root during Guru Pushya Yoga gives highly beneficial results.

Rituals To Perform Shwetark Ganesha Puja
Establish the idol of Shwetark Ganesha in the east direction of the house. Red cloth, red seat, red flowers, red sandalwood and urad dal is used to worship Shwetark Ganesha. Chant the following mantra while offering your prayers to the lord, "Om Vakratundaya Hum". Chant this mantra 108 times with devotion and faith to please the lord.

The rituals to worship Shwetark Ganpati can be found in Tantra shastra as well. According to Tantra shastra, establishing this idol brings wealth and prosperity in the life of the observer. The devotees gets freedom from the fear and attack of enemies.He received the blessings of Lord Ganesha for the rest of his life.

Significance of Shwetark Ganesha
Shwetark Ganpati is worshipped on the special ocassion of Diwali to get freedom from all kinds of obstacles and sufferings of life. Worshipping the lord with proper rituals on the night of Diwali ensures success and flow of wealth. The rituals to worship Shwetark Ganpati is very simple as compared to others.

Establishing the idol of Shwetark Ganpati with proper rituals and faith gives prosperous results. Chanting the mantra, "Om Namo Hastimujhaya Lambodaraya Uchishta Mahatmane Aan Krom Him Kalim Him Hum Ghe Ghe Uchishthaya Swaha" everyday for 10 rosary, makes all words accomplished.

తెల్ల జిల్లేడును శ్వేతార్కం అంటారు. వృక్షజాతిలో తెల్ల జిల్లేడు విశిష్టమైంది. ఇది హేరంబ గణపతికి ప్రతీక. తెల్ల జిల్లేడును దొరికించుకుంటే మహాశివుడు, విఘ్నాదిపతుల దయ మనమీద ప్రసరిస్తుందట. తెల్ల జిల్లేడు వేళ్ళ మీద గణపతి నివసిస్తాడు. వేళ్ళు కొన్నిసార్లు ఆకృతిలో సైతం గణేశుని పోలి ఉంటాయి. అందుకే చాలామంది తెల్ల జిల్లేడును పరమ పవిత్రంగా భావించి పూజిస్తారు. మొక్క గనుక ఉంటే ధన ధాన్యాలు పుష్కలంగా లభిస్తాయి. ఆలోచనల్లో పరిపక్వత వస్తుందని, ఎవరైనా హాని తలపెట్టినా లాంటి దుష్ప్రభావం చూపకుండా, వారి ప్రయోగాలే నశిస్తాయని ప్రతీతి. నిజానికి శ్వేతార్కం లేదా తెల్ల జిల్లేడు మొక్క ఇంట్లో ఉంటే ఇక వారికి దారిద్ర్యం అంటే ఏమిటో తెలీదు. జిల్లేడు మొక్కలు అధికంగా ఉన్న ఊళ్ళో పంటలు బాగా పండుతాయి

ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే జిల్లేడు సిరిసంపదలకు. తెల్ల జిల్లేడు వేళ్ళు గనుక గణపతి రూపాన్ని సంతరించుకుంటే, అది స్వయంభూ శ్వేతార్క గణపతి అన్నమాట. మరి శ్వేతార్క రూపాన్ని ఎలా పూజించాలి అని సందేహం వస్తుంది కదూ! గణపతికి ఎరుపు రంగు ఇష్టం. ఆసనం మీద కుంకుమ వేసి శ్వేతార్క గణపతిని నిలిపి, ఎర్ర వస్త్రం కప్పి, నైవేద్యం సమర్పించి ఎర్ర చందన మాల అలంకరించి పూజించాలి. మందార లాంటి ఎర్రటి పూలు, ఎర్ర చందనంతో పూజ చేయాలి. శ్వేతార్క గణపతిని పూజించిన వారికి వెంటనే గొప్ప ఫలితాలు సాక్షాత్కరిస్తాయని ఎందరో అనుభవపూర్వకంగా చెప్తున్నారు.

Buy Now

Buy Now

Click the Below Button to Purchase this Divine Product :

To Purchase

To Purchase Click the Buy now with PayUmoney button.

Enter Product Price, Your name, address with pincode, product code, product price, product name and complete the procedure, you have the freedom to purchase using your credit card / debit card / net banking… its simple.

Your Divine Product will be despatched within 2 to 3 working days through India Post Registered Parcel.

Follow by Email

Total Pageviews

Google+ Followers

Followers

Purchase Instructions

Indian Customers who are interested to purchase our products through PayUmoney :-


Click the Buy now with PayUmoney button.

Type Product Price, Your name, address with pincode, product code, product name and complete the procedure, you have the freedom to purchase using your credit card / debit card / net banking… its simple.

If you wish to purchase multiple products at a time, add the product price of all the products you wish to purchase and enter the total amount and follow the instructions above. Your product will be despatched in 2 to 3 working days through India Post Registered Parcel.

Indian Customers who are interested to purchase our products through Net Banking :

Our Banks Details :
State Bank of India
Account Holder Name : V. Srihari,
Account Number : 30127268269,
Branch : Chennai West Mambalam,
IFSC.Code : SBIN0001683.

Lakshmi Vilas Bank
Account Holder Name : V. Premkumar,
Account Number : 0440301000001628,
Branch : Chennai T.Nagar,
IFSC. Code : LAVB0000440.

Overseas Customers who are interested to purchase our products through Paypal :

Please Note : Silver, Gemstone Products cannot be despatched outside India.

Convert the Product price + Postage Rs.1400/- Extra from Indian Rupees to US Dollars using the indian rupee convertor on the top right corner of this website and get the price in US Dollars.

For Example the product price is Rs.250/- enter Rs. 250 + Rs.1400/- Postage = Total Rs. 1650/- in the convert slot where 1 is displayed and find the equivalent convertion of US Dollars for Rs.1650/-

Let’s assume that the equivalent of Rs.250/- + Rs. 1400/- Postage = Total Rs. 1650/- is 28.23 Dollars then click the paypal buynow button and enter 28.23 dollars in item price slot and click update.

Now go to the choose the way to pay and complete the procedure… its simple.

If you wish to purchase multiple products at a time, add the product price of all the products you wish to purchase and convert the total value to US Dollars and follow the instructions above.

After Purchasing through Paypal / PayUmoney / Transferring the amount through Net Banking :

Call / SMS / Whatsapp Mobile +919840259871 or Call Landline +914424837505 and give your name, address with pincode, phone number and the product will be despatched in 2 to 3 working days through India Post Registered Parcel.